/ 1 نظر / 17 بازدید
نگین

خسته شدم میخوام تو اغوشت گرمت اروم بگیرم... خسته شدم بس که از سرما لرزیدم...بس که این کوره راه ترس اور زندگی را هراسان بیمودم..زخم باهایم به من میخندد.. خسته شدم بس که تنها دویدم... اشک گونه هایم را باک کن و بر بیشانیم بوسه بزن... میخواهم با تو گریه کنم ... خسته شدم بس که تنها گریه کردم ...میخوام دستهایم را به گردنت بیاویزم وشانه هایت را ببوسم... خسته شدم بس که تنها ایستادم..[دلشکسته]